دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نامخانوادگی: مجید محمودزاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ارتودنسی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: سرپرست معاونت امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

 

نام و نامخانوادگی: محسن فضلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی

 

 

نام و نامخانوادگی: میترا گمنام

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: کارشناس آموزش تخصصی

 

 

 آدرس: همدان، خیابان شهید فهمیده، مقابل پارک مردم، دانشکده دندانپزشکی

تلفن تماس: ۳۸۳۸۱۸۹۴-۰۸۱

نمابر: ۳۸۳۸۱۰۸۵-۰۸۱