سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دکتر ابراهیم یارمحمدی

سمت: رئیس دانشکده دندانپزشکی

متخصص ترمیمی و زیبایی

مرتبه علمی: دانشیار

Email:e.yarmohammadi@umsha.ac.ir

برنامه هفتگی:

· حضور در دفتر دانشکده در ساعات اداری

· شرکت در جلسات ذیربط

· شرکت در برنامه های آموزشی گروه متبوع

مسئول دفترآقای تقی پور

تلفن دفتر: ۳ و ۳۸۳۸۱۰۶۲-۰۸۱ نمابر: ۰۸۱-۳۸۳۸۱۰۸۵