سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

رسالت گروه آموزشی ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی همدان در راستای رسالت و اهداف آموزشی کل دانشکده است که همان تربیت و توانمندسازی دندانپزشکان عمومی و تخصصی در جهت شناسایی، پیشگیری، درمان و پیگیری بیماران ارتودنسی در سطح جامعه و رعایت اخلاق حرفه ای است. بطوریکه این افراد بتوانند بطور فردی و یا گروهی مشکلات ارتودنسی را شناسایی، ریشه یابی و در جهت رفع آن برنامه ریزی نمایند. همچنین پرورش افرادی شایسته که بتوانند در سطح دانشگاههای کشور به عنوان هیأت علمی به تربیت سایر دانشجویان بپردازند جنبه مهم دیگری از رسالت گروه آموزشی ارتودنسی است.

چشم انداز:

·         ارتقاء دانش ارتودنسی در سطوح مختلف جامعه، دندانپزشکان، ارتودنتیستها، اعضای هیأت علمی.

·         شناخت مشکلات ارتودنسی شایع در منطقه و برنامه ریزی برای پیشگیری و به حداقل رساندن آن.

·        تولید علم و داشتن سهم در ارتقاء کشوری و بین المللی دانش ارتودنسی از طریق تحقیقات گوناگون، تولید ثروت از طریق هدایت تحقیقات در جهت جذب گرانت و کاربردی برای صنایع و تولیدات داخلی

اهداف کوتاه مدت:

·         تدوین برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای دانشجویان و ظرفیت انسانی و فیزیکی گروه

·         برنامه ریزی و بکارگیری روشهای جدید، به روز و کارآمد آموزشی

·         درمان بیماران مراجعه کننده به بخش، تهیه و به روز نگهداشتن بایگانی مدارک بیماران

·         انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک، بنیادی و کاربردی و ارائه در کنگره ها و مجلات داخلی و خارجی

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت تشخیص و درمان و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         معاینه بیماران و تهیه بایگانی از همه آنها برای پذیرش بعدی توسط دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی با نظارت کادر هیأت علمی بخش.

·         تشکیل پرونده برای هر یک از بیماران پذیرفته شده در بخش و انجام معاینات بالینی، تهیه رادیوگرافی و تریسینگ آن، تهیه فوتوگرافی و آنالیز آن، تهیه کستهای دندانی و آنالیزهای مربوط زیر نظر اساتید راهنما.

·         برگزاری جلسات تشخیص بیماران پس از تکمیل مدارک.

·         برگزاری جلسات طراحی درمان پس از تکمیل اطلاعات تشخیصی.

·         درمان بیماران و پیگیری درمان و نتایج آن طی حداقل ۲ سال کار بالینی.

·         ارایه نتایج درمان بصورتcase presentation.

·         جلسات پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش.

·         برگزاری سمینارهای دانشجویی در روز.

·         برگزاری کلاسهای نظری هفته ای بر اساس تعداد واحدها.

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری.

·         برگزاری امتحانهای عملی درون بخشی در انتهای ترم و بصورت OSCE.

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش.

·         انجام کارهای تحقیقاتی برای ارائه در کنگره های داخلی و خارجی بصورت پوستر و سخنرانی.

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه.

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و ارائه بازآموزی.

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایر بخشها.

·         شرکت گسترده اعضاء در کارگاههای آموزشی.

·         فعالیت اعضا گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، مرکز توسعه آموزش دانشکده، شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و هیأت ممیزه دانشگاه.

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش مطابق با آخرین تکنولوژیهای جدید دنیا و منحصر به فرد در کشور.

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه.

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی.

جلسات گروه:

جلسه گروه پریودنتولوژی هر ۲ هفته یکبار روزهای چهارشنبه ساعت ۱۱ با حضور اعضای محترم گروه تشکیل می شود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال می گردد.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         تعداد ۴ دستگاه یونیت در بخش عمومی

·         تعداد ۱۰ دستگاه یونیت در بخش تخصصی