سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه پریودنتولوژی شاخهای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای پریودنتال فعالیت میکند. در این راستا اعضاء هیأتعلمی این گروه همواره درجهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت میکنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. پژوهش جزء جدایی ناپذیر این رشته می باشد، بدین منظور گروه با انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش دندانپزشکی و نایل شدن دانشگاه به رسالتهای خود نهایت تلاش خود را می کند.

چشم انداز:

ما می خواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد جهانی در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی، پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه می کند.

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت تشخیص ضایعات و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         معاینه بیماران ارجاع شده توسط دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی با نظارت کادر هیأت عامی بخش

·         تشکیل پرونده برای هر یک از بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال که شامل گرفتن تاریخچه، معاینات داخلی و خارجی دهانی، تشکیل چارت برای بیمار، تشخیص صحیح بیماری پریودنتال بر اساس اطلاعات به دست آمده و تعیین طرح درمان جامع می باشد.

·         انجام فازهای درمانی ۱ (جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه) و ۲ (جراحی پریودنتال)

·         برگزاری سمینارهای دانشجویی در روز

·         پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش

·         آموزش بالینی موارد بیماریهای پریودنتال برای کلیه دانشجویان عمومی و تخصصی

·         برگزاری کلاسهای نظری هفتهای بر اساس تعداد واحدها

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری

·         برگزاری امتحانهای عملی درون بخشی در انتهای ترم

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش

·         تهیه پوسترهای دیواری درونبخشی

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایربخشهای پریودنتولوژی

·         سخنرانی در برنامه های بازآموزی

·         شرکت گسترده اعضاءدر کارگاههای آموزشی

·         فعالیت اعضا گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش

·         تأمین امکانات کمک آموزشی

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانهای ویژه پریودنتولوژی

·         امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضا هیأتعلمی

جلسات گروه:

جلسه گروه پریودنتولوژی هر هفته روزهای دوشنبه ساعت ۱۱ با حضور اعضای محترم گروه تشکیل میشود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال می گردد.

فضای فیزیکی گروه:

شامل دو فضای فیزیکی مجزا، بخش عمومی واقع در طبقه دوم و بخش تخصصی واقع در طبقه اول، می باشد. بخش عمومی ۱۶۰ مترمربع و بخش تخصصی ۶۰ متر مربع می باشد که شامل یک اتاق اساتید و سالنی که یونیتها نصب شده اند و اتاق استریلیزاسیون می باشند. همچنین در بخش عمومی ۳ اتاق مجزای دیگر وجود دارد: یک اتاق برای دستیاران، یک اتاق جهت استفاده از اینترنت و اتاق دیگر اتاق ایزوله می باشد که برای انجام درمان بیماران مبتلا به عفونتهای واگیر در نظر گرفته شده است.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         تعداد ۱۱ دستگاه یونیت در بخش عمومی

·         تعداد ۸ دستگاه یونیت در بخش تخصصی

·         ۸ دستگاه جرم گیری اولتراسونیک

·         ۲ دستگاه اتوکلاو در دو بخش

·         ۲دستگاه ساکشن جراحی سیار در بخش تخصصی

·         ۲ کپسول اکسیژن در دو بخش

·         کیت اورژانس در بخش تخصصی

·         ۵۰ ست معاینه شامل آیینه و پروب

·         ۱۷ ست جرمگیری در بخش عمومی شامل سیکل، کورت و غیره

·         ۹ ست جرمگیری در بخش تخصصی شامل سیکل، کورت و غیره

·         ۷ دستگاه کامپیوتر کامل به همراه کلیه تجهیزات

·         ۲ دستگاه پرینتر

·         ۱ دستگاه ویدئو پروژکتور 

·         ۸ دستگاه نگاتوسکوپ

·          ۲ دستگاه یخچال در دو بخش

·         ۳ عدد ماکت آموزشی ایمپلنت در بخش تخصصی