سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

رادیولوژی فک و صورت  شاخه ای از دندانپزشکی است که شامل تشخیص ضایعات و پوسیدگی ها، آشنایی با لندمارکهای آناتومی بوده و با آموزش و پژوهش در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا  می نماید. در این راستا اعضاء هیأت علمی این گروه همواره در جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و افرادی را تربیت  می کند که بتواند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نمایند. پژوهش جز جدایی ناپذیر این رشته بوده و بدین منظور با انجام پژوهش های بنیادی،کاربردی و بین رشتهایی در جهت توسعه دانش رادیولوژی فک و صورت و نایل شدن دانشگاه به رسالت های خود نهایت تلاش خود را  می کند.

چشم انداز:

ما  می خواهیم تا 3 سال آینده با ارتقاءء سطح علمی و پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد ملی در زمینه آموزش،پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه  می کند.

ارزش ها:

 • پایبندی به ارزش های اسلامی و حفظ کرامت انسانی
 • انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی
 • صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی
 • اعتقاد به ارتقاءء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

فعالیت های گروه:

 • کمک به بازنگری و ارتقاءء اهداف آموزشی و کوریکلوم
 • برنامهریزی برای جهتدهی پژوهش ها بر مبنای اولویت های پژوهشی کشور
 • برنامهریزی جهت ارتقاءء سطح علمی دستیاران رشته
 • برنامهریزی جهت توانمندسازی دانشجویان دوره عمومی در رابطه با رشته
 • برنامهریزی جهت افزایش تولید علم در گروه با مشارکت گروه
 • تعیین اولویت های آموزشی جهت تربیت متخصص رادیولوژی فک و صورت متناسب با نیازهای کشور
 • بهینهسازی روش های آموزشی در دوره تخصصی
 • توسعه ارتباطات علمی داخل و خارج از کشور
 • تدوین طرح درس در مباحث مختلف مطابق با کوریکلوم مصوب
 • توسعه پژوهش با انجام پژوهش های بنیادی
 • ارتقاء پژوهش در زمینه های کاربردی به منظور بر طرف کردن نیازهای جامعه
 • ارتقاء کیفی پژوهش بین رشتهایی در جهت دانش دندانپزشکی
 • تربیت متخصصین رادیولوژی فک و صورت کارآمد با قابلیت آموزشی و درمانی بالا جهت حضور در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی کشور
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده هیأت علمی از فرصت مطالعاتی
 • تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش
 • تأمین امکانات کمک آموزشی
 • توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه
 • ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی
 • امکان دسترسی به منابع کتابخانه ایویژه رادیولوژی فک و صورت
 • امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضاء هیأت علمی
 • بیماران در بدو ورود به دانشکده پس از اتمام معاینات لازم، متناسب با نوع نیاز درمانی به بخش رادیولوژی فک و وصورت جهت انجام رادیوگرافی های لازم معرفی  می شوند
 • برگزاری سمینارهای دانشجویی در روز
 • پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش
 • برگزاری کلاس های نظری هفته ایبر اساس تعداد واحدها
 • تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری
 • برگزاری امتحان های مکرر عملی درونبخشی در یک امتحان در انتهای هر گردش
 • تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش
 • تهیه پوسترهای دیواری درون بخشی
 • تهیه برنامه نرمافزاری
 • تشکیل جلسات هفتگی گروه
 • سخنرانی در کلیه بازآموزی های انجام شده توسط انجمن دندانپزشکی و سایر مراکز آکادمیک
 • شرکت گسترده اعضاء در کارگاه های آموزشی
 • فعالیت اعضاء گروه در سمت های اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

جلسات گروه:

جلسه گروه رادیولوژی فک و صورت هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 11:30 با حضور اعضای محترم گروه تشکیل  می شود و یک نسخه ازصورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال  می گردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدود 250 متر مربع  می باشد که شامل یک اتاق اساتید و یک اتاق ایستگاه اساتید، یک اتاق رزیدنت ها، اتاق سمینار، اتاق report، محوطه رادیوگرافی داخل دهانی که شامل 5 اتاق است، محوطه رادیوگرافی خارج دهانی که شامل 3 اتاق  می باشد. یک اتاق CBCT و 2 اتاق برای رادیوگرافی های خارج دهانی.

وسایل و تجهیزات گروه:

 • تعداد 1 یونیت جهت معاینه بیماران با موارد خاص
 • 5 دستگاه داخل دهانی
 • 2دستگاه خارج دهانی دیجیتال
 • 1 دستگاه CBCT
 • 1 دستگاه پروسسور اتوماتیک
 • تجهیزات پروسس دستی
 • 4 دستگاه کامپیوتر
 • پرینتر کاغذی یک دستگاه
 • پرینتر فیلم های دیجیتال یک دستگاه
 • اسکنر فیلم های دیجیتال
 • نوتبوک یک دستگاه
 • ویدئو پروژکتور1 دستگاه
 • 5 دستگاه نگاتوسکوپ

تاریخچه تشکیل گرو ه آموزشی رادیولوژی دهان:

رادیولوژی دهان وفک و صورت یکی از جدیدترین تخصص های دندانپزشکی است. که در سال های اخیر نیز به سرعت در حال پیشرفت می باشد. در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، پس از سال 1344 که دوره دندانپزشکی عمومی 6 ساله شد و برنامه آموزش دانشگاهی بصورت واحدی ارائه شد دانشجویان دندانپزشکی موظف به گذراندن واحدهای عملی و نظری رادیولوژی دهان شدند. اولین گروه اساتید رادیولوژی در ایران، آقایان دکتر رهبری، دکتر مظفری، دکتر خامنئیان و دکتر محمدیان بودند. از سال 1360 رادیولوژی دهان مستقل شد و در سال 1362 اقدام به پذیرش رزیدنت نمود. در دانشکده دندانپزشکی همدان زمانی که بخش رادیولوژی و گروه تشخیص بیماری های دهان ادغام بودند سرکار خانم دکتر داوودی و جناب آقای دکتر مهرداد حسینی سرپرستی این دو بخش را بر عهده داشتند. پژوهش جز جداییناپذیر این رشته بوده و بدین منظور با انجام پژوهش های بنیادی،کاربردی و بین رشتهایی در جهت توسعه دانش دندانپزشکی ترمیمی و نایل شدن دانشگاه به رسالتهای خود نهایت تلاش خود را  می کند.

اعضاء هیئت علمی سابق:

از همکارانی که در طول مدت فعالیت بخش رادیولوژی دهان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی همدان از ابتدا همکاری داشتهاند  می توان به اساتید نامبرده ذیل اشاره کرد. لازم به ذکر است که هر کدام از این اساتید ارجمند قطعاً سهم بسزائی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی بخش رادیولوژی دهان داشته و آنچه که ما امروزه در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی در اختیار داریم حاصل زحمات این بزرگواران بوده است.

* جناب آقای دکتر مسعود ورشوساز

* جناب آقای دکتر امیر اسکندرلو که فعالیت علمی و پژوهشی ایشان خصوصاً در زمینه آموزش دانشجویان ستودنی است

* جناب آقای دکتر فرزاد پورصفر که زحمات ایشان در دوران فعالیت در بخش رادیولوژی دهان قابل قدردانی است

* سرکار خانم دکتر رقیه بردال

* سرکار خانم دکتر شادی داوری

* سرکار خانم دکترسیده عالیهسادات جوادیحقیقت

* سرکار خانم دکتر مهسا یوزباشی

* سرکار خانم دکتر آدینه جوادیان (نفر اول بورد تخصصی سال 89)