سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه پروتزهای دندانی شاخه ای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در ناحیه دهان و فک و صورت فعالیت می کند. در این راستا اعضاء هیأت علمی این گروه همواره در جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت می کنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. پژوهش جزء جدایی ناپذیر این رشته می باشد، بدین منظور گروه با انجام پژوهشهای بنیادی،کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش دندانپزشکی و نایل شدن دانشگاه به رسالتهای خود نهایت تلاش خود را می کند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی ودرمانی گروه در حد استانداردجهانی در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه می کند.

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت تشخیص ضایعات و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         پذیرش و تربیت دستیاران تخصصى پروتزهاى دندانى

·         افزایش کمى کادر هیأت علمی و رسیدن به نسبت مطلوب استاد به دانشجو

·         ارتقاء کیفى کادر هیأت علمی

·         ارتقاء کمى و کیفى خدمات درمانى به بیماران مراجعه کننده به بخش پروتزهاى دندانى

·         مشارکت فعال در گسترش سطح سلامت دهان و دندان آحاد جامعه بخصوص سالمندان

·         تکمیل و تجهیز فضاى فیزیکى و تجهیزات بخش و لابراتوارهاى وابسته

·         انجام پژوهشهاى پایه و بالینى مرتبط با پروتزهاى دندانى

·         ارتقاء کیفى کادر خدماتى بخش

·         کنترل عفونت

جلسات گروه:

جلسه گروه پروتزهای دندانی هر هفته روزهای یکشنیه باحضور اعضای محترم گروه تشکیل میشود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال میگردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدوداً ۴۰۰ متر مربع می باشد که شامل یک اتاق اساتید، دو محوطه جداگانه بخش عمومی و تخصصی جداگانه، لابراتوار دیجیتال دندانپزشکی، لابراتوار و اتاق گچ تشکیل شده است.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         تعداد ۳۶ دستگاه یونیت

·         ۹ دستگاه کامپیوتر

·         ۲ دستگاه پرینتر

·         ۱ دستگاه لپ تاپ 

·         ۱ دستگاه نگاتوسکوپ

·       ۲ دستگاه ویدئو پروژکتور