دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه جراحی دهان و فک وصورت شاخهای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در زمینه تشخیص و درمان بیماریها و ناهنجاریهای ناحیه دهان و فکین و صورت فعالیت میکند. در این راستا اعضاء هیأتعلمی این گروه همواره درجهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دستیاران و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت میکنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. این گروه به مقوله پژوهش نگاه ویژهای دارد و آن را جزء جدایی ناپذیر این رشته می داند. بدین منظور گروه در نظر دارد با انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش و نایل شدن دانشگاه به رسالتهای خود نهایت تلاش خود را انجام دهد.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد جهانی در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی، پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه می کند.

ارزشها:

· پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

· انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

· صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

· اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

· ارتقاء مستمر کیفیت تشخیص و درمان و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         حضور در بخش عملی به صورت روزانه مطابق با برنامه آموزشی دوره

·         شرکت در کلاسهای دروس نظری و سمینارها و ژورنال کلاب درون بخشی

·         معاینه بیماران ارجاع شده توسط دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی با نظارت کادر هیأت علمی بخش

·         تشکیل پرونده برای هر یک از بیماران که شامل گرفتن تاریخچه، معاینات داخلی و خارجی دهانی، معاینات و ارزیابی های سیستمیک بیماران، استفاده مناسب از ابزار پارا کلینیک، ایجاد تشخیص صحیح بر اساس اطلاعات به دست آمده و تعیین طرح درمان جامع می باشد

·         توانمند سازی دانشجویان دوره عمومی در:

·         شناخت آناتومی ناحیه فک و صورت

·         آشنایی با ابزار و وسایل جراحی

·         شناخت و انجام روشها مختلف تزریق بیحسی موضعی

·         اقدام به خارجسازی دندانهای مختلف

·         انجام خارجسازی دندانها به روش جراحی بر حسب توانایی دانشجو

·         شناخت و توانایی مدیریت عفونتهای ناحیه

·         شناخت و مدیریت ضایعات پاتولوژیک ناحیه

·         شناخت و مدیریت صدمات تروماتیک ناحیه

·         شناخت و مدیریت مشکلات مفصل فکی

·         برگزاری امتحانهای عملی درونبخشی در انتهای ترم

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش

·         تهیه پوسترهای دیواری درونبخشی

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایر بخشها

·         سخنرانی در برنامه های بازآموزی

·         شرکت گسترده اعضاءدر کارگاههای آموزشی

·         فعالیت اعضاء گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش

·         تأمین امکانات کمک آموزشی

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانهای

·         امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضاء هیأت علمی

·         فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای پژوهشی اعضاءی گروه و دانشجویان

فعالیتهای تخصصی گروه:

·         برگزاری کلاسهای نظری به صورت روزانه

·         برگزاری دوره های آموزش دروس وابسته عملی و نظری

·         برگزاریgournal club  هر هفته یکبار

·         برگزاری گزارش روزانه صبحگاهی در بیمارستان به صورت روزانه

·         شرکت در morning مشترک دپارتمانهای بیمارستانی به صورت هفتگی

·         آموزش جراحی های مینور در بخش تخصصی دانشکده

·         حضور در درمانگاه جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان

·         حضور در اتاق عمل بیمارستان جهت آموزش جراحی های ماژور

جلسات گروه:

جلسه گروه جراحی دهان و فک و صورت هر هفته روزهای دوشنبه ساعت ۸ با حضور اعضاء محترم گروه تشکیل می شود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال می گردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش عمومی مشتمل بر اتاق اساتید (۳۵ مترمربع)، اتاق CSR (۶ مترمربع)، محوطه پذیرش (۳۰ مترمربع) و محوطه بخش عمومی(۸۰ مترمربع) شامل ۸ دستگاه یونیت و ۲ اتاق ایزوله (۶۰ مترمربع) است.

در بخش تخصصی نیز اتاق دستیاران ( ۱۲ مترمربع)، اتاق CSR ( ۶ مترمربع)، ۳ دستگاه یونیت در بخش (۴۰ مترمربع) و یک دستگاه یونیت در اتاق عمل استریل (۱۵ مترمربع) موجود است.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         تعداد ۱۵ دستگاه یونیت در بخش عمومی

·         تعدا د ۴ دستگاه یونیت در بخش تخصصی

·         ۵ دستگاه ساکشن جراحی سیار در بخش تخصصی و عمومی

·         ۲ کپسول اکسیژن در دو بخش

·         کیت اورژانس در بخش تخصصی

·         ۴ دستگاه کامپیوتر

              ·        ۱ دستگاه پرینتر

·         ویدئو پروژکتور ۱ دستگاه

·         ۹ دستگاه نگاتوسکوپ

·         ۲ یخچال در دو بخش

·         ۳ عدد مولاژ آموزشی

·         ست احیا یک سری

·         موتور جراحی ۵ دستگاه

·         کاویترون ۲ دستگاه

·         الکتروسرجری دستگاه

·         اتوکلاو ۲ دستگاه

·         فور ۲ دستگاه

·         ترالیCPR

·         دستگاه الکتروشوک

·         ماشین بیهوشی یک دستگاه

·         ست جراحی ۸ ست

·         ست اکستراکشن ۱۵ دست

·         جعبه کمکهای اولیه

·         لامپ UV

·         امالگاماتور یک دستگاه

·         اولتراسوند یک دستگاه

·         پمپ بتادین یک دستگاه