سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه اندودنتیکس شاخه ای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای پالپ و پری آپیکال فعالیت می کند.در این راستا اعضاء هیأت علمی این گروه همواره درجهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت می کنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. پژوهش جز جدایی ناپذیر این رشته می باشد و بدین منظور گروه با انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش دندانپزشکی و نایل شدن دانشکده به رسالتهای خود نهایت تلاش را می کند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد جهانی در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی، پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه می کند.

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انضباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت تشخیص ضایعات و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         در این بخش بیماران در بدو ورود مورد معاینه دقیق قرار میگیرند و برای هر یک از آنها پرونده تهیه می شود. سوابق بیماران به منظور ثبت و احتمالاً انجام فعالیتهای تحقیقاتی به مرکز مدارک پزشکی دانشکده ارسال می شود. پس از اتمام معاینات لازم که توسط دانشجویان دوره تخصصی با نظارت کادر هیأت علمی بخش انجام می شود، بیمار متناسب با نوع نیاز درمانی به دانشجوی عمومی و تخصصی معرفی می شود.

·         تشکیل پرونده شامل: گرفتن تاریخچه، معاینات داخلی و خارجی دهانی، تجویز آزمایشات پاراکلینیکی وتشخیص و درمان بیماری پالپ و پری آپیکال

·         آموزش بالینی برای کلیه دانشجویان عمومی و تخصصی

·         برگزاری کلاسهای نظری هفته ای بر اساس تعداد واحدها

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری

·         برگزاری امتحانهای عملی درون بخشی در انتهای ترم

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایر بخشهای اندودانتیکس

·         سخنرانی در برنامه های بازآموزی

·         شرکت گسترده اعضاء در کارگاههای آموزشی

·         فعالیت اعضاء گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش

·         تأمین امکانات کمک آموزشی

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانه ای ویژه رشته اندودنتیکس

·         امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضا هیأت علمی

جلسات گروه:

جلسه گروه اندودنتیکس هر هفته روزهای دوشنبه ساعت ۹ با حضور اعضای محترم گروه تشکیل می شود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال میگردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدود ۲۴۰ متر مربع واقع در طبقه همکف دانشکده می باشد که شامل یک اتاق اساتید، یک اتاق جهت استفاده دستیاران از اینترنت، یک اتاق جراحی، یک اتاق پرستاری و نیز محوطه بخش اندودنتیکس می باشد.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         ۲۳ دستگاه یونیت (۱۲ یونیت عمومی، ۱۰ تخصصی، ۱ جراحی)

·         سه دستگاه فشار خون عقربهای به اضافه سه گوشی پزشکی

·         یک دستگاه اتوکلاو

·         یک کپسول اکسیژن مجهز به ماسک و اکسیمتر

·         یک دستگاه ساکشن جراحی

·         دو ست کامل جراحی پری رادیکولار

·         ست معاینه شامل آیینه، پنس و غیره

·         یک دستگاه یخچال مخصوص نگهداری دارو

·         چهار دستگاه کامپیوتر کامل به همراه کلیه تجهیزات

·         دو دستگاه پرینتر

·         یک دستگاه ویدئو پروژکتور

·         یک دستگاه پروژکتور معمولی

·         یک دستگاه نگاتوسکوپ

·         یک دستگاه دوربین داخل دهانی

·         یک دستگاه تلویزیون ال، سی، دی

·         یک دستگاه میکروسکوپ جراحی