پنجشنبه 03 خرداد 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

دوره تخصصی:

گروه بیماریهای دهان از سال ۱۳۸۶ سالانه تعداد ۳ الی ۴ دستیار تخصصی را پذیرش می نماید. این دستیاران از طریق شرکت در آزمون پذیرش دستیار که سالانه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود پذیرفته می شوند. مدرک تحصیلی این دوره دکترای تخصصی می باشد که به طور متوسط ۳ سال به طول می انجامد. دستیاران پس از اتمام دوره در آزمون بورد تخصصی شرکت می نمایند و در صورت قبولی دارای مدرک بورد در رشته بیماریهای دهان خواهند شد. در طی این دوره دستیاران علاوه بر شرکت در کلاسهای نظری و علوم وابسته دوره های بیمارستانی را نیز می گذرانند و در حد نیاز با بیماریهای سیستمیک و تظاهر دهانی آنها و نیز ملاحظات دندانپزشکی بیماران مبتلا به بیماریهای سیستمیک آشنا می شوند.

برنامه های آموزشی تخصصی:

  • برگزاری کلاسهای نظری به صورت روزانه
  • برگزاریjournal club  هر هفته دو بار
  • برگزاریcase report  درون بخشی هر هفته دو بار
  • برگزاریcase report  بین بخشی هر هفته یک بار
  • آموزش بیوپسی به صورت روزانه با سرپرستی اعضاء هیأت علمی
  • آموزش عملی موارد بیماریهای دهان به صورت روزانه
  • معاینه و درمان روزانه موارد بیماریهای دهان با نظارت اساتید بخش

دانشجویان دوره تخصص بعد از فارغ التحصیلی باید بتوانند:

۱- انواع ضایعات آفت را تشخیص داده و آن را کنترل کنند.

۲- انواع لیکن پلان را تشخیص داده و آن را کنترل کنند.

۳- استوماتیت هرپتیک اولیه و ثانویه را تشخیص داده و آن را کنترل کنند.

۴- انواع بدخیمی های داخل دهانی را در مراحل اولیه شناسایی کنند.

۵- انواع کاندیدا را تشخیص داده و آن را کنترل کنند.

۶- انواع کیستهای داخل استخوانی را تشخیص داده و آن را کنترل کنند.

۷- انواع ضایعات مادرزادی داخل دهانی را تشخیص داده کنترل نماید.

۸- انواع ضایعات داخل استخوانی فکین را تشخیص داده کنترل نماید.

۹- انواع سندرمهای مرتبط با سر و گردن را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۰- انواع دردهای فکی دهانی و صورتی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۱- انواع اختلالات مفصل فکی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۲- اختلالات حسی و چشایی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۳- انواع ضایعات عفونی داخل دهانی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۴- انواع اختلات سایکولوژیک مرتبط با فک و صورت را شناسایی نماید.

۱۵- انواع ضایعات پوستی مخاطی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۶- انواع ضایعات ماقبل بدخیمی را تشخیص داده کنترل نماید.

۱۷- انواع بیوپسیهای داخل دهانی را انجام دهد.

۱۸- انواع درمانهای دندانپزشکی را برروی کلیه افراد با مشکلات سیستمیک انجام دهد.

۱۹- انواع مشاوره ها در رابطه با بیماریهای سیستمیک و ملاحظات دندانپزشکی آنها را انجام دهد.

۲۰- برای گرفتن تاریخچه از بیمار ارتباط عاطفی با بیمار برقرار کنند.

۲۱- کلیه معاینات سر و گردن و دهانی را انجام دهند.

۲۲- انواع دستورات رادیوگرافی در ارتباط با سر و گردن را تجویز کنند.

۲۳- کلیشه های رادیوگرافی را تفسیر نمایند.