پنجشنبه 03 خرداد 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه بیماریهای دهان شاخهای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در زمینه تشخیص درمان بیماریهای دهان و فک و صورت و درمانهای دندانپزشکی بیماران با مشکلات سیتمیک فعالیت میکند. در این راستا اعضاء هیأت علمی این گروه همواره درجهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت میکنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. پژوهش جز جدایی ناپذیر این رشته می باشد و بدین منظور با انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش دندانپزشکی و نایل شدن دانشکده به رسالتهای خود نهایت تلاش را می کند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی، پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد در زمینه آموزش، پژوهش،تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی و درمانی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند ارائه می کند.

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انضباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت درمان و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         در این بخش بیماران در بدو ورود به دانشکده مورد معاینه دقیق قرار می گیرند و برای هر یک از آنها پرونده تهیه می شود. سوابق بیماران به منظور ثبت و احتمالاً انجام فعالیتهای تحقیقاتی به مرکز مدارک پزشکی دانشکده ارسال می شود. پس از اتمام معاینات لازم که توسط دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی با نظارت کادر هیأت علمی بخش انجام می شود، بیمار متناسب با نوع نیاز درمانی به یک یا چند بخش جهت درمان معرفی می شود. صرف نظر از امور تشخیصی بیماریهای دهان که درمان آن الزاماً به سایر بخشها مربوط است چنانچه در مواردی ضایعات خاصی در دهان بیمار دیده شود و یا بیماران مبتلا به بیماریهای سیستمیک، کار درمان آنها در این گروه مورد بررسی قرار می گیرد.

·         معاینه بیش از ۳۰ بیمار در روز که دو نوع پرونده توسط دانشجویان برای بیماران پر می شود: غربالگری و پرونده کامل

·         تشکیل پرونده شامل: گرفتن تاریخچه، معاینات داخلی و خارجی دهانی، بررسی سیستمهای بدن، تجویز آزمایشات پاراکلینیکی و تشخیص و درمان ضایعات بافتهای نرم دهان می باشد.

·         انجام نمونه برداری در روز عموماً از بافت نرم و در راستای تشخیص ضایعات دهانی

·         برگزاری ۲ سمینار دانشجویی در روز

·         پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش

·         آموزش بالینی موارد بیماریهای دهان برای کلیه دانشجویان عمومی و تخصصی

·         برگزاری کلاسهای نظری هفتهای بر اساس تعداد واحدها

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری

·         برگزاری امتحانهای عملی درون بخشی در انتهای ترم

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش

·         تهیه پوسترهای دیواری درون بخشی

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایربخشهای بیماریهای دهان

·         سخنرانی در برنامه های بازآموزی

·         شرکت گسترده اعضاء در کارگاههای آموزشی

·         فعالیت اعضا گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش

·         تأمین امکانات کمک آموزشی

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانه ای ویژه بیماریهای دهان

·         امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضا هیأت علمی

جلسات گروه:

جلسه گروه بیماریهای دهان و تشخیص حسب مورد هر هفته روزهای یکشنبه ساعت ۱۱ با حضور اعضای محترم گروه تشکیل می شود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال میگردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدود ۱۲۰ متر مربع واقع در طبقه همکف دانشکده می باشد که شامل یک اتاق اساتید، یک اتاق سمینار، دو کلاس درس، یک اتاق جهت استفاده دستیاران از اینترنت، یک اتاق بیوپسی، یک اتاق پرستاری و نیز محوطه بخش بیماریهای دهان می باشد.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         نه دستگاه یونیت (۶ یونیت عمومی، ۲ تخصصی، ۱ بیوپسی)

·         سه دستگاه فشار خون عقربهای به اضافه سه گوشی پزشکی

·         یک دستگاه اتوکلاو

·         یک دستگاه کرایوتراپی

·         یک کپسول اکسیژن مجهز به ماسک و اکسیمتر

·         یک دستگاه ساکشن جراحی

·         دو ست کامل بیوپسی

·         ست معاینه شامل آیینه، پنس و غیره

·         یک دستگاه یخچال مخصوص نگهداری دارو

·         هشت دستگاه کامپیوتر کامل به همراه کلیه تجهیزات

·         سه دستگاه پرینتر

·         دو دستگاه ویدئو پرژکتور

·         یک دستگاه پرژکتور معمولی

·         یک دستگاه نگاتوسکوپ

·         یک دستگاه دوربین داخل دهانی

·         یک دستگاه جرمگیری

·         یک دستگاه تلویزیون ال،سی،دی