::: به پایگاه اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید :::
نظرسنجی
اطلاع‌رسانی سایت دانشکده را چه‌گونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5059
 بازدید امروز : 321
 کل بازدید : 1874642
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.1051
صفحه اصلی > واحد ارزیابی عملکرد 
واحد ارزیابی عملکرد

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

آئين نامه تشكيل، تشكيلات و نحوه فعاليت

دفتر نظارت و ارزيابی دانشكده دندانپزشكی

مقدمه:

در جهت تحقق اهداف تعيين شده در مفاد بند الف از ماده 6 آيين‌نامه مديريت دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي، مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي واحد نظارت و ارزيابي عملكرد دانشكده دندانپزشكي كه در اين آيين‌نامه به اختصار واحد ناميده مي‌شود تشكيل مي‌شود.

  باعنايت به اينكه نظارت و ارزيابي در جوامع پيشرفته ، بستر ساز كارآمدي و اثربخشي نظام متبوع خود مي باشد همواره از جايگاه با اهميت و در خور توجهي بويژه در آموزش عالي برخودار است . در همين راستا و در اجراي آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت واحدي نظارت و ارزيابي آموزش عالي مصوب ارديبهشت 1386 و ابلاغيه آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي به شماره12741/ ص مورخ 29/3/89 دفتر نظارت و ارزيابي دانشكده ساختار تشكيلاتي زير پيشنهاد مي گردد .

 

ماده 1: اهداف

هدف از تشكيل واحدي نظارت و ارزيابي اجراي دقيق قوانين ، مصوبات ، ضوابط ، مقررات ، آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ارائة رهنمودهاي اجرايي براي ارتفاي كيفيت دانشكده در تمامي ابعاد آموزشي ، پژوهشي ،فناوري ، اداري و مالي ، فرهنگي ،دانشجويي ، عمراني و اجرايي است . لذا براي رسيدن به اهداف، مراحل زير ضروري است :

1.       تعيين وضعيت موجود براساس شاخصهاي تعيين شده در هر يك از بخش ها .

2.       ارايه پيشنهادها و راهكارهاي مناسب جهت رسيدن به وضعيت مطلوب

3.       كاهش فاصله در حوزه هاي مختلف دانشكده .

 

ماده 2: وظايف

1-2- اجراي برنامه هاي دانشكده و ارايه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي بخشهاي دانشكده دندانپزشكي به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوري ، فرهنگي، عمراني، و اداري مالي .

2-2- نظارت بر حسن اجراي مصوبات، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعملها در كليه زمينه هاي فعاليتي دانشكده.

3-2- دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات بخشهاي دانشكده دندانپزشكي به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 1 و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به رياست دانشكده .

4-2- نظارت بر روند تحقق اهداف توسعه و كيفيت بخشي دانشكده مبتني بر نظام جامع دانشكده .

5-2- همكاري با هيأت هاي اعزامي دانشگاه و وزارت متبوع .

6-2- همكاري مستمر با مؤسسات آموزش عالي استان مربوطه جهت بهبود و ارتقاء كيفيت با تأكيد بر اهميت و نقش نظارت و ارزيابي .

7-2- تشكيل منظم جلسات دانشكده و تنظيم و صورتجلسات.

8-2- همكاري لازم با هيأت هاي نظارت و ارزيابي استاني و آموزش عالي.

9-2- پيگيري و اجراي مصوبات.

10-2- تشويق وحمايت از انجام ارزيابي دروني توسط گروههاي علمي دانشكده

11-2- پيگيري اقدامات و بررسي ارزيابي هاي مراكز و واحدها.

12-2- پيگيري اقدامات و تأثير ناشي از ارزيابي هاي انجام گرفته .

13-2- همكاري و حمايت از انجمن هاي علمي و تخصصي غير دولتي در ارزيابي بيروني دانشكده.

14-2- تهيه برنامه نظارت وارزيابي دانشكده و تنظيم تقويم اجرايي آن و اعلام به گروه ها.

15-2- پيگيري ساير وظايف محوله در حوزه نظارت و ارزيابي دانشكده .

 

ماده 3: تشكيلات و منابع انساني

1-3- مسئول واحد نظارت و ارزيابي با صدور حكم از طرف رئيس دانشكده انتخاب مي شود.

2-3- كارشناس آشنا به امور نظارتي .

3-3- كارشناس آشنا به امور ارزيابي .

4-3- كارشناس آشنا به امور بازرسي.

5-3- كارشناس آشنا به امور دفتري ، رايانه ، و جمع آوري آمار و اطلاعات .

تبصره 1: مدير واحد نظارت و ارزيابي دانشكده مي بايست رسمي يا پيماني باشد و هيچگونه سمت اجرايي ديگري نداشته باشد .

تبصره 2 : انتخاب كارشناسان دفاتر نظارت و ارزيابي براساس ضوابط توسط مسئول واحد نظارت و ارزيابي دانشكده با هماهنگي رئيس دانشكده انجام مي گيرد.

تبصره 3 : مسئول نظارت و ارزيابي دانشكده با حكم رئيس دانشكده انتخاب مي شود.

 تبصره 4: بنا به تشخيص، مسئول نظارت و ارزيابي دانشكده مي تواند كميته هاي تخصصي مورد نياز به منظور بهره گيري از نظرات اعضاي علمي متخصص يا صاحب نظر در امر نظارت و ارزيابي تشكيل دهد .

 

ماده 4: كميته  نظارت و ارزيابي دانشكده

با توجه به اهميت موضوع جلسات هر يك ماه يك بار با پيگيري مسئول واحد نظارت و ارزيابي دانشكده تشكيل و گزارش آن به طور منظم به رئيس دانشكده ارائه مي گردد . كميته  مذكور شامل اعضاي زير مي باشد:

-           رئيس دانشكده (رئيس واحد)

-           مسئول واحد نظارت و ارزيابي دانشكده (دبير واحد )

-           دو نفر از روساي گروههاي آموزشي به انتخاب رئيس دانشكده

-           يك نفر عضو هيئت علمي به انتحاب اعضاي علمي دانشكده

-           يك نفر از كاركنان زبده به انتخاب كاركنان شاغل دانشكده و با احراز صلاحيت هاي عمومي و تخصصي انجام مي گيرد.

تبصره 1: داوطلبان عضو علمي بايد حداقل استاديار و يك سال سابقة اجرايي در دانشكده يا حداقل 3 سال سابقة عضو علمي داشته باشند

تبصره 2 : روساي گروه ها بايد عضو علمي باشند.

تبصره 3 : انتخاب كاركنان ترجيحا يك نفر از حوزه مالي ، يك نفراز حوزه آموزشي و يك نفر از حوزه هاي فرهنگي ، پژوهشي باشند و داراي تحصيلات  كارشناسي و حداقل 5 سال سابقه داشته باشند .

تبصره 4 : كلية كاركنان و اعضاي علمي انتخاب شده بايد رسمي يا پيماني شاغل باشند و از كاركنان حراست نباشند.

پيوندها
Covid-19 Control

پرسش و پاسخ

سؤالات متداول

 

اوقات شرعی
  

                                                                                      بازگشت  >>