::: به پایگاه اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید :::
فرم بازدید بخشهای درمانی

فهرست بازدید بخشهای درمانی دانشکده دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کووید-19

                   نام بخش:                     *
ارزیابی کننده:                   *
                  مدرس بخش عمومی:  * مدرس بخش تخصصی:   *                       
                  تاریخ مراجعه:                *
ساعت ارزیابی:                *                 
توضیحات

خیر

بله

الزامات مراجعین

ردیف

    آیا مراجعین از ماسک استفاده می کنند؟
1
  آیا فاصله بین صندلی مراجعه کنندگان در سالن انتظار رعایت می گردد (1.5-2 متر)؟
2
   
  
آیا فاصله بین مراجعه کنندگان و پرسنل حین انجام پذیرش یا ترخیص رعایت می گردد (1.5-2 متر)؟
3
    
آیا از ضدعفونی کننده دست قبل از ورودی استفاده می گردد؟
4
 
  آیا فاصله زمانی مناسب جهت ضدعفونی مابین نوبت دهی بیماران و شیفتهای درمانی وجود دارد؟
5
    آیا از حضور همراه بیمار در بخش درمانی ممانعت بعمل آمده است؟
6
   
  آیا بیمار وسایل اضافی به داخل بخش آورده است؟
7
   
  آیا دهانشویه قبل از آغاز کار برای بیمار استفاده می گردد؟
8
   
  آیا آداب کنترل عفونت و حفاظت شخصی به مراجعه کنندگان آموزش داده شده است؟
9
توضیحات

خیر

بله

الزامات پرسنل درمانی

ردیف

    آیا پرسنل درمانی حاضر در بخش از ماسک، عینک ایزوله (یا شیلد)، استفاده می کنند؟
 1
    آیا اصول کنترل عفونت در استفاده از وسایل شخصی(خودکار و گوشی همراه و ...) رعایت می گردد؟
2
    آیا اصل ممنوعیت مصرف مواد خوراکی را در محل کار درمانی رعایت می نماید؟
3
توضیحات

خیر

بله
الزامات پرسنل خدماتی

ردیف

    آیا از ماسک، شیلد، گان و دستکش مناسب در موقع انجام وظیفه استفاده می نماید؟
1
    آیا پسماندها به شکل مناسب تفکیک و جمع آوری شده است؟
2
     
آیا محیط بخش به درستی ضدعفونی و تمیز شده است؟
3
    آیا اصول صحیح استفاده از وسایل نظافت (جارو، تی، دستمال) را در بخش به کار می برد؟
4
توضیحات
خیر

بله

الزامات دانشجویان

ردیف
    آیا ماسک N95 یا 2 عدد ماسک سه لایه جراحی استفاده می شود؟
1
    آیا عینک ایزوله و شیلد جهت حفاظت استفاده می گردد؟
2
    آیا دانشجویان فاصله اجتماعی را در داخل و ورودی بخش رعایت نموده اند؟ 3
    آیا گان و کلاه پارچه ای تمیز و مناسب استفاده می کند؟
4
  آیا اصول صحیح کنترل عفونت در محوطه هر یونیت (پک های یکبار مصرف مناسب و و سایل استریل) جهت هر بیمار رعایت شده است؟ 5
    آیا قالبها، پروتزها و اپلاینس ها بلافاصله پس از خروج از دهان، پیش از ارسال و پس از دریافت کار از لابراتوار تمیز و ضدعفونی می گردد؟
6
    آیا موارد الزامی برای پیشگیری از انتقال عفونت متقاطع و اصول بهداشت دست رعایت شده است؟
7
  آیا اصل ممنوعیت مصرف مواد خوراکی را در محل کار درمانی رعایت می نماید؟
8
  آیا دفع پسماندهای محوطه یونیت به صورت بهینه صورت می گیرد؟
9
  آیا دانشجو/دستیار با لباسهای حفاظتی در خارج از بخشهای غیردرمانی حضور دارد؟
10
توضیحات

خیر

بله

الزامات اساتید

ردیف

    آیا از ماسک، عینک ایزوله (یا شیلد)، لباس حفاظتی مناسب و کلاه پارچه ای جهت هر شیفت استفاده می گردد؟
1
    آیا اصول کنترل عفونت در استفاده از وسایل شخصی (خودکار و گوشی همراه و ...) و دست را رعایت می نماید؟
2
  آیا اطاق (میز) اساتید از آراستگی و بهداشت مناسب برخوردار است؟
3
    آیا اساتید نظارت کافی بر رعایت اصول کنترل عفونت در بخش را اعمال می نماید؟
 4

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:


عبارت زير را وارد نماييد

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*